Részvényopciós brókerek uk

Típusok és adózási következmények

Az ajánlattevő a kiszemelt cég részvényeseinek választási lehetőséget kínál az ajánlattevő értékpapírjai és a készpénz között. A készpénz rész neve készpénz alternatíva. Készpénz-áramlás Cash flow Az adózás és az értékleírás utáni nettó haszon, plusz nem pénzbeli tételek. Kezelt tőke Capital under management Az alapkezelőnél további befektetések céljára rendelkezésére álló pénzeszközök és a már korábban befektetett, de még nem értékesített vagyon bekerülési áron számolt összege.

Az IBKR Group története

Kézelvétel irányítástól távolmaradás Hands-off Egy olyan magántőke-befektetés, amikor a befektető csak tőkét ad és tapasztalatával, tudásával nem vesz részt a cég működtetésében. Kézrátétel részvétel az irányításban Hands-on Egy olyan magántőke befektetés, amikor a befektető tőkével, vezetési tanácsokkal és személyes közreműködéssel is hozzájárul a portfoliócég működtetéséhez.

Kiégési ütem Burn rate Azt a pénzköltési ütemet jelöli, amellyel a portfóliócég felöli a belé fektetett tőkét. Kifizetések Disbursement US A befektetési összegek átkerülése a magántőke-alapokból a portfólió cégekbe.

Az Interactive Brokers Group bemutatása | Interactive Brokers Central Europe

Kiírás leírás nullára Write-off A portfóliócég értékének nullára történő leírása. Azt jelenti, hogy a befektetésnek már nincs értéke és a befektetőknek jár? Kilépés Exit A magántőke-alap befektetéseinek megszüntetése. A kilépés különböző lehetőségei: szakmai befektetőnek történő értékesítés; tőzsdei forgalomba hozatal beleértve az első tőzsdei megjelenést ; befektetés leírása; az elsőbbségi részvények, hitelek visszafizetése; eladás más kockázati tőkésnek, vagy pénzintézetnek.

Kilépési stratégia Exit strategy Egy magántőke-alap vagy befektető stratégiája a befektetés lezárására, a befektetés megszüntetésére és a maximális hozam elérésére. Kisbefektető Retail investor Egy nem intézményi befektető, aki saját számlájára vásárol értékpapírokat.

Kiszorítás Squeeze-out Kötelező érvényű előírás, melynek értelmében a részvényesek meghatározott hányadának támogatását élvező befektető megveheti a kiszemelt cég többi részvényét.

Kivásárlás Buyout Olyan tranzakció, mely egy cég, vagy üzletrész jelenlegi részvényopciós brókerek uk eladótól való megszerzésére irányul.

Jövőben kötött üzletek | Cégvezetés

Kivásárlási alap Buyout Fund Olyan alapok, melyek stratégiája más cégek megszerzésére irányul. Ide tartozhatnak még az un. E cégeket leegyszerűsítve gyakran kis- és középvállalkozásoknak nevezik. A csoportosítás az alkalmazotti létszám, árbevétel, vagy mérlegfőösszeg, illetve tulajdonosi kör alapján történik. Az EU nómenklatúra szerint a létszám feltételek: középvállalkozás kevesebb, mint fő, részvényopciós brókerek uk ha kevesebb, mint 50 fő, mikro vállalkozás 10 fő alatt.

részvényopciós brókerek uk

Emellett középvállalatnál az árbevétel kevesebb, mint 50 millió euro vagy a mérlegfőösszeg 43 millió euro alatti; kisvállalkozásnál az árbevétel vagy mérlegfőösszeg kevesebb, mint 10 millió euro; mikrovállalkozásnál az árbevétel vagy mérlegfőösszeg kevesebb, mint 2 millió euro. Emellett figyelembe kell venni a tulajdonosi kör hatása miatt alkalmazandó speciális szabályokat is.

A Brókerképző Alapítványról

Kockázati tőke Venture capital Olyan professzionális befektetés, mely a tulajdonossal társulva finanszíroz egy korai fázisban azaz magvető vagy induló fázisban levő vállalkozást. A befektető a magasabb kockázatért cserébe az átlagosnál magasabb hozamot vár el. Lásd még: Magántőke, Kockázati tőkés.

részvényopciós brókerek uk

Az irányelvek elvárásokat tartalmaznak a kockázati tőkealapokra, ezek kezelőire, valamint a tőkebefektetésben részesülő cégekre. Ez kiterjesztette az állami támogatásban részesíthető vállalkozások körét, növelte a nekik juttatható támogatás volumenét, megszüntette a támogatott és nem támogatott területek közötti különbségtételt, rugalmasan hozzáigazította a cégek fejlődési fázisaihoz a megkövetelt privát hozzájárulás mértékét, elfogadta a tőke helyettesítésére szolgáló befektetéseket, valamint megszüntette a finanszírozásra használandó eszközök fajtái közötti megkülönböztetést.

Kockázati tőkés Venture Capitalist Kockázati tőkés Venture Capitalist Egy magántőke-alap kezelője, aki felelős a kockázati tőkének egy meghatározott portfóliócégbe történő befektetéséért.

A kockázatitőke-befektetésekre jellemző un. Korai fázis Early-stage A vállalkozás kezdeti és felfutási fázisa.

Az IHS Markit nevű független tranzakcióelemzés-szolgáltató saját méréseiből kiindulva megállapította, hogy az Interactive Brokers amerikai árvégrehajtásai lényegesen jobbak voltak az iparági átlagnál első felében. Industry as a whole for the referenced periods according to IHS Markit. Amit a többi online bróker nagyvonalúan elhallgat Az eredményeink még meggyőzőbbek, ha figyelembe vesszük, hogy az egyéb iparági statisztikák nem nyújtanak teljes képet. Csak az árjavulást eredményező megbízások százalékos arányát mutatják be, és nagyvonalúan hallgatnak az árromlást vagy árstagnálást eredményező megbízásokról.

Lásd: Magvető, Induló, Vesd össze: Későbbi fázis. Korai fázist finanszírozó alapok Early Stage Fund Olyan kockázati tőkealapok, melyek életciklusuk korai fázisában lévő cégekbe történő befektetésekre specializálódnak Korlátlan felelősségű partner Alapkezelő General partner Egy magántőkealap olyan partnere, akinek korlátlan a személyes felelőssége a korlátolt felelősségű társulás tartozásaiért és kötelezettségeiért, és akinek joga van részt venni az alap vezetésében.

Korlátolt felelősségű partner befektető Limited partner Egy befektető egy korlátolt részvényopciós brókerek uk társulásban pld. Vesd össze: Korlátlan felelősségű befektető alapkezelő.

Korlátolt felelősségű társulás Limited partnership Korlátolt felelősségű társulás Limited partnership A legtöbb kockázati- és magántőke-alap által választott jogi forma.

Opciós kereskedési tőzsdék

A társulás általában egy meghatározott időtartamra jön létre. Tagjai az alapkezelő rendszerint az alapkezelő cég, melynek felelőssége korlátlan és a korlátolt felelősségű tagok befektetők, akiknek korlátozott a felelőssége, és akik nem vesznek részt a cég napi működtetésében. Az alapkezelő alapkezelői díjat kap, valamint megkapja a profitnak egy adott százalékát. A befektetők jövedelemhez, árfolyamnyereséghez és adókedvezményekhez jutnak.

Az alapkezelő cég a társulási szerződésben lefektetett üzletpolitika szerint vezeti az alapot. A szerződés tartalmazza a befektetők és az alapkezelő által elfogadott feltételeket, díjakat, konstrukciókat.

Forex Profitability Comparison

Korlátozó kötelezettségvállalás Restrictive covenant A kockázati tőke esetében egy olyan megállapodás, részvényopciós brókerek uk a befektetési célvállalat, vagy egy magántőke-alap képviselői vállalják, hogy nem folytatnak konkurens tevékenységet. Korlátozott felelősségű társaság nem azonos részvényopciós brókerek uk Kft. Kötelezettségvállalás Commitment Egy befektető kötelezettségvállalása arra, hogy az alapkezelő kérése esetén meghatározott összegű további tőkét bocsát a magántőke-alap rendelkezésére.

Lásd: Lehívás. Kötelezettségvállalás Covenants Egy megállapodás, amelynek alapján a cégnek bizonyos tevékenységeket el kell végeznie, vagy tartózkodnia kell bizonyos tevékenységek végzésétől egy adott időszakban. A kötelezettségvállalások általában hatályban maradnak mindaddig, amíg a befektető egy adott számú részvénnyel rendelkezik, és lejárhatnak bizonyos események bekövetkeztekor, így például nyilvános forgalomba hozatalkor.

A megerősített kötelezettségvállalásokat a cégnek kötelező megtennie. Ilyen például az adók, biztosítások fizetése, a cég működésének részvényopciós brókerek uk, stb. A negatív kötelezettségvállalásokat a cégnek nem szabad megtennie. Ilyen például az egyesülési tilalom, az eszközök értékesítése vagy beszerzése, kötelezvények kibocsátása stb.

Kötvény Bond Egy hiteltartozást részvényopciós brókerek uk kötelezvény, melyet sokszor a kibocsátó tulajdonára vagy vagyontárgyára bejegyzett jelzálogjoggal biztosítanak.

Követő befektetés Follow-on investment Egy, a kockázati tőkés által már korábban is finanszírozott portfólió cégbe történő újabb befektetés.

Vesd össze: Kezdeti befektetés.

Rosneft Sberbank És sokan mások.

A kezdeményezés nyomán az EU-tagállamok az európai strukturális alapokból a számukra kijelölt keretek egy részét felhasználhatják visszatérítendő forrásként kölcsön, garancia, illetve kockázati tőke nyújtására. A kockázati tőkeként befektetett állami források privát befektetők által is finanszírozott közös joint kockázati tőkealapokba kerülnek, vagy privát befektető nélküli társbefektető co-finance kockázati tőkealapokhoz, amelyek csak privát befektetőkkel együtt hajthatnak végre befektetéseket.

Közvetlen nyilvános ajánlattétel Direct public offering Részvényopciós brókerek uk nyilvános ajánlattétel, ahol a részvényeket nem közvetítőkön keresztül, hanem közvetlenül a befektetőknek adják el.

Elgondolkozott már azon, hogyan keresnek pénzt a bináris opciós brókerek?

Kumulált elsőbbségi részvény Cumulative preferred stock Olyan elsőbbségi részvények, melyek azt biztosítják, hogy ha egy vagy több osztalékfizetés nem történik meg, a halmozódott osztalékok kifizetésre kerülnek a cég rendes részvényeire járó osztalék kifizetése előtt.

Kumulált osztalék Cumulative dividend Olyan osztalék, mely nem lett kifizetve időben, ám teljes egészében ki kell fizetni, mielőtt még a cég rendes részvényeire járó osztalék kifizetésére sor kerülne.

Kvázi részvény Quasi-equity A kvázi részvények olyan értékpapírokat, mint a beváltható részvényesi hitelek, hitellevelek, elsőbbségi részvények. Ezek az értékpapírok alárendeltek nem biztosítottak és kilépéskor beválthatók. Lehívás Drawdown Amikor a befektetők elkötelezik magukat, részvényopciós brókerek uk finanszíroznak egy magántőke-alapot, akkor lehet, hogy nincs szükség a teljes összeg azonnali befizetésére.

részvényopciós brókerek uk

A tőke egy részét csak később hívják le. A lehívott részt befizetett tőkének nevezik. Lásd: Kötelezettségvállalás, Jegyzett tőke.

További a témáról