Találmányi ötletek a gazdagodáshoz

találmányi ötletek a gazdagodáshoz

Összefoglalás Felmérésemben arra kerestem a választ, hogyan lehet sikeressé tenni, azaz méltó díjazás mellett hasznosítani egy találmányt ma Magyarországon, illetve mi gátolja ezt a folyamatot.

Ennek érdekében objektív kritériumok alapján kiválasztottam a közelmúlt leginkább sikervárományos találmányait, és interjút készítettem a feltalálókkal. A felmérés bebizonyította, hogy a kiválasztási módszer hatásos, hogy léteznek sikeres találmányok, azonban a sikert sok körülmény erősen gátolja, ezeket csak állami beavatkozással lehet elhárítani. A felmérés ismertetése végén a feltalálók és a magam tapasztalatai alapján ajánlásokat fogalmazok meg a helyzet javítására.

Bevezetés Az ország gazdasága szempontjából lényeges a hazai találmányok számának gyarapítása, és ezek belföldi hasznosításának elősegítése.

Keresés űrlap

A Magyar Szabadalmi Hivatalnak mint a szabadalmi kultúra terjesztőjének és a szabadalom intézménye gazdájának, mint a KKV Intézkedési Terv megvalósítójának kötelessége ennek a folyamatnak, a szabadalmak belföldi hasznosításának az elősegítése. Ezt a feladatát azonban az érintettek és a jelenlegi folyamatok mélységében is részletes ismerete nélkül nem tudja megfelelően elvégezni. A hivatal a szabadalmak életének csak egy részében áll kapcsolatban a bejelentőkkel, és akkor is csak korlátozottan jut információkhoz.

A sikeres hazai szabadalmak számának a gyarapításához és a siker eléréséhez nyújtott hatékonyabb segítséghez elkerülhetetlen a teljes folyamat és a folyamatban részt vevő személyek véleményének a megismerése.

Olvasási mód:

A teljes folyamatot - magától értetődően - csak azok ismerik, akik végigcsinálták, végigélték, vagyis azok a feltalálók, akik értékesítették, hasznosították találmányukat, vagy ebben a folyamatban a legtovább jutottak, ezért csak tőlük lehet a kívánt információkat megszerezni. A sikeres hazai találmányokat az és között bejelentett és legalább egy ipari nagyhatalomnak számító országban, illetve régióban az USA-ban, Japánban, Németországban, illetve az Európai Szabadalmi Hivatalnál is szabadalmaztatott magyar találmányok között kerestem.

A továbbiakban ezt értem külföldi szabadalmaztatás alatt. Az előtti találmányokat azért hagytam el, mert ezeknek a hasznosítása a maitól jelentősen eltérő körülmények között indult, ezért az ezekből nyerhető tapasztalatok a mai helyzetre nézve félrevezetők lehetnek. Az utáni találmányokkal azért nem foglalkoztam, mert a 10 évesnél fiatalabb találmányoknak még nem volt elég idejük, hogy kiderüljön róluk, sikeresek lesznek-e.

Ennek a döntésnek a helyességét a felmérés is igazolta, amint azt később látni fogjuk.

Most úgy döntöttünk, hogy olvasótáborunkkal is megosztunk néhányat. A film már nem friss, ezért reméljük, hogy akit érdekelt, már megnézte. Ennek ellenére azért hadd figyelmeztessünk titeket: cikkünk spoilert tartalmazhat!

A külföldi szabadalmazás mint feltétel, azért szükséges, mert egy csak Magyarországra vagy néhány kis országra vonatkozó szabadalom nem piacképes, nem érdekli a nagy nemzetközi cégeket, ezért nem számíthatnak nemzetközi sikerre.

Ezek a vállalatok csak olyan megoldásokkal kezdenek el foglalkozni, amelyekre meg tudják szerezni a szabadalmi oltalmat, hogy ennek védelmében extraprofitra tehessenek szert. Annyi szabadalom van a piacon, hogy tudnak válogatni. Ha pedig egy helyi kis piacon szabadalmaztatott megoldás sikert ér el, akkor azt szabadon gyárthatják a világpiacra úgy, hogy a kifejlesztés kockázatát és költségeit nem kell viselniük, és a tőkeerejüknél fogva sokkal piacképesebb termékkel tudnak megjelenni, megelőzve az eredeti terméket.

Ha ez az eset fordulna elő, akkor ez a találmányban rejlő hatalmas üzleti potenciálra tekintettel nem lenne sikernek tekinthető annak ellenére sem, hogy a feltalálónak jelentős bevételei vannak, mert ez eltörpül ahhoz a bevételhez képest, hogyan lehet pénzt keresni az online alkalmazásban külföldi szabadalmak birtokában lehetett volna szert tenni.

A felmérést nem terjesztettem ki a nagyvállalatokra például gyógyszergyárak, Tungsram-General Electricmert ezek a vállalatok a szabadalmaik szerinti megoldásokat folyamatosan beépítik a termékeikbe, nem próbálják meg más módon hasznosítani nyilvánvalóan a versenytársak nem volnának vevők a versenytársaik által kínált megoldásokra.

Milyen lépésekből áll a termék feltalálása?

Azt pedig nem lehet megállapítani, hogy a találmányi ötletek a gazdagodáshoz kelendőségéhez milyen mértékben járult hozzá egy adott szabadalom szerinti megoldás, amely a termékben testet öltő megoldások egyike csupán.

Másrészt a nagy- és közepes vállalatoknál a szabadalmak rendszerint a rendszeres műszaki fejlesztésekre vonatkoznak, nem pedig teljesen új megoldásokra, ezért csak ritkán tekinthetők jelentősnek. Harmadrészt ezek a találmányok egy komplex fejlesztési koncepció részeként születnek meg és épülnek be a termékekbe, tehát a hasznosulásuk szinte automatikus, problémamentes.

Nem lehet tanulságokat levonni belőlük azokra az esetekre vonatkozóan, amikor egyéni feltalálóknak kell a hasznosításért megküzdeniük. Negyedrészt pedig ezek a vállalatok sok esetben egy multinacionális vállalatcsoport részei, tehát elsősorban nemzetköziek és találmányi ötletek a gazdagodáshoz részben magyarok. A fenti kritériumoknak összesen 31 találmány felelt meg. Ezek közül 20 feltalálójával sikerült személyes interjút készítenem, 6 feltaláló telefonon válaszolt a kérdéseimre, 4 feltaláló elzárkózott a válaszadástól, 1 feltalálót pedig nem sikerült elérnem.

Ez már akkora minta, amelyből használható következtetéseket lehet levonni az találmányi ötletek a gazdagodáshoz időszak, de a jelen szabadalmaira is. Korábbi, hasonló felméréseket nem találtam, ezért a felmérés elsődleges céljának valamilyen kép kialakítását tekintettem a szektorról.

Mennyibe kerül egy termék feltalálása?

Mivel előzetes információkkal csak korlátozottan rendelkeztem, ezért nem tudhattam, hogy a nyerhető információk hogyan rendszerezhetők, így az találmányi ötletek a gazdagodáshoz összegyűjtésére a lazán strukturált interjúkat választottam.

A felmérés interjúinak a vázát egy kérdéssor képezte, amely a feltalálástól a hasznosításig vezető útról alkotott előzetes elképzeléseimen alapult. Azonban - amint az várható volt - a valóság más volt, ezért a tapasztalatok alapján a kérdéssort át kellett dolgoznom. Úgy érzem, hogy 13 éves elbírálói tapasztalattal és felsőfokú találmányi ötletek a gazdagodáshoz menedzser végzettséggel, amelyből adódóan egyrészt jól ismerem a folyamat műszaki és iparjogvédelmi oldalát, másrészt kialakult szemléletem találmányi ötletek a gazdagodáshoz rendszerezett ismereteim vannak a folyamat marketing- és gazdasági oldaláról is, sikerült a jelenlegi helyzetről átfogó képet kapni.

A szellemi tulajdon értékesítése nem a termékeknél és szolgáltatásoknál megszokott módon történik, hanem a kultúráéhoz hasonlóan. Az embereket a megszokott tárgyaik veszik körül, az életüket ezek használatával egy megszokott rendben élik, ebben a körben biztonságban érzik magukat.

találmányi ötletek a gazdagodáshoz

A technikai fejlődésnek köszönhetően lényegében semmiben nem szenvednek hiányt, ezért nem szívesen változtatnak ezen a rendszeren. Így egy új termék vagy eljárás elfogadtatása és alkalmazása természetes reakcióként ellenállásba ütközik. Az újdonság megértéséhez és elfogadásához új szemlélet elsajátítása szükséges.

találmányi ötletek a gazdagodáshoz

Ilyen új szemléletmódnak köszönhetőek a találmányok, erre az újfajta szemléletmódra való képesség különbözteti meg a feltalálót a többi embertől. Ha az emberek képesek belehelyezkedni ebbe az új szemléletmódba, akkor onnantól fogva kicsit másképpen látják a világot. Ez ugyanolyan katartikus élményt vált ki, mint amilyen művészi alkotások élvezetekor történik.

  1. Hogyan kezdjünk hozzá egy termék feltalálásához?
  2. Szoftveres kriptokereskedő
  3. Vagyonokat fialó ötletek | Szabad Föld
  4. 10 ötlet, ami másokat már milliomossá tett | tANYUlj és gazdagodj!
  5. Oroszi László feltaláló ügyében a Kúria - a mindkét fél kérelmére indított felülvizsgálati eljárásban - megerősítette a Fővárosi Ítélőtábla jogerős ítéletét, amely 60,5 millió forint és kamatai megfizetésére kötelezte az alperest, az adidas Budapest Kft.
  6. Kutatás-fejlesztés Milliomos-Milliárdos-Gazdagok-Luxus Vagyonokat fialó ötletek A gondolkodás az egyik legkeményebb munka, valószínűleg ez a magyarázata annak, hogy olyan kevesen foglalkoznak vele — mondta az autógyáros Henry Ford.

A hasonlóság azonban nemcsak a folyamat végén áll fenn. A művészet lényege is az, hogy a műélvezet hatására bináris kereskedési opciók usa befogadó másként látja a világot, megért belőle valami újat, ettől megváltozik - remélhetőleg jobb lesz.

A találmányok és a művészetek menedzselése során is az a feladat, hogy felkeltsük az érdeklődést az új szemlélet iránt, és hozzájuttassuk az érdeklődőket az ehhez szükséges kellékekhez. Ezért szerencsés, ha a találmányok menedzselését nem egy szokványos termékek menedzselésével foglalkozó ember végzi, hanem olyan, aki a kultúra területén is otthon van.

Végleg legyőzte egy magyar feltaláló az adidast - de mire megy vele? - veszpremlizards.hu

A személyes interjúk időtartama általában 2 óra volt, de előfordult 6 órás is. A telefonos interjúk percig tartottak.

Ez az összefoglaló tehát kb. A beszélgetések minden esetben jó hangulatú, bizalmas légkörben zajlottak. A feltalálók az esetek túlnyomó részében kifejezetten örültek annak, hogy az életük egyik fontos időszakát kibeszélhették és rendezhették róla a gondolataikat. A feltalálóknak mindig sok mondanivalójuk volt. Bízom benne, hogy a felmérés eredményei új kérdéseket vetnek fel, és a megválaszolásukra irányuló kutatásokhoz is sikerül jó alapot teremteni.

Szemle - | Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

Találmányok A felmérés tehát 31 olyan egyéni feltalálótól vagy kis- és középvállalattól KKV származó magyar találmányt tárt fel, amelyet évvel ezelőtt jelentettek be Magyarországon majd szabadalmaztattak külföldön is, és azóta fenntartják rájuk az oltalmat. Ezek közül 26 feltalálóját, illetve feltalálói egyikét sikerült megkérdezni.

Az interjúk során bebizonyosodott, hogy a válogatási módszer beváltotta a hozzá fűzött reményeket, ugyanis megismerve a találmányokat, az találmányi ötletek a gazdagodáshoz és a piacon elfoglalt helyzetüket kitűnt, hogy egytől-egyig nagy üzleti potenciál rejlik bennük, vagyis hogy jelentős üzleti sikert lehetne velük elérni.

Hogy jobban el lehessen képzelni, milyenek ezek a találmányok, a következőkben szeretnék bemutatni néhány példát.

találmányi ötletek a gazdagodáshoz

Tűzoltókészülék A feltaláló, látva, hogy a teniszoktatáshoz használt adogatógépek nem megfelelőek, készített egy pneumatikus labdaadogatót. Ez a berendezés nagyon hatásosnak bizonyult, de nem talált rá gyártót. A szabadalmat általánosítva, részecskéket egy térbe kiporlasztó berendezésre kérte.

További a témáról