Befektetési menedék bitcoin

befektetési menedék bitcoin

A Bitcoin minta előnyei A kriptovaluták által az elmúlt években tapasztalt terjeszkedés, és különösen a globális járvány következtében ban, a pénzügyi piacok valódi főszereplőivé változtatta ezeket az eszközöket.

A kriptovaluták szerepe

Ezen a vonalon gyakran ismétlődik egy kérdés: A Bitcoin az új arany? Ez az átalakulási folyamat olyan gyorsan zajlik, hogy rövid idő alatt az olyan értékpapírok, mint a Bitcoin vagy az Ethereum, marginális fizetési befektetési menedék bitcoin az egész világon a nagy és kis befektetők figyelmének középpontjába kerültek.

Talán az aranystandard és a Bretton Woods-rendszer nem is olyan távoli történelmi tapasztalatai miatt az a tény, hogy ennyi ember kormányzati beavatkozástól mentes közös valutába áramlik, némileg emlékeztet arra a szerepre, amelyet az arany mindig is játszott. Emiatt gyakran lehet találgatásokat hallani arról, hogy egy ponton egy vagy több kriptovaluta felválthatja az aranyfémet, de vajon valóban lehetséges-e?

Arany, par excellence érték A jelenlegi monetáris rendszer összefüggésében nem kell olyan eszközre gondolnunk, amely a fiat valuta teljes volumenének háttereként szolgál.

Hogyan szaporodhatott a Bitcoin 11-gyel?

Ez a funkció az aranystandardé volt, de ezt a rendszert a Így bár igaz, hogy ma a központi bankok nagy aranytartalékokat halmoznak fel, ezek csak a mérlegükben lévő eszközök egy részét képezik. Ezért nem szabad azt gondolnunk, befektetési menedék bitcoin a forgalomban lévő pénzt arany fedezi, még kevésbé automatikus konverziós arány mellett. Mi akkor az befektetési menedék bitcoin szerepe a mai világban?

Eidenpenz József A több évtizede nem látott inflációs számok, a háború, a sokféle kockázat és bizonytalanság az arany felé terelhetné a befektetőket, de egyelőre ez nem túl erős folyamat. De megérte aranyat venni hosszabb távon? A jó hír, hogy az arany száz évre túlteljesítette az inflációt. A rossz, hogy eközben csúnyán elmaradt egy másik fontos befektetéstől.

Lényegében még egy eszköz, bár megvannak a maga sajátosságai, amelyek miatt különösen értékes eszköz a pénzügyi piacokon. Az arany felhasználása nagyon változatos, ami garantálja a kereslet bizonyos szintjét, miközben megakadályozza, hogy az ára közvetlenül kapcsolódjon egy adott ágazat fejlődéséhez. Könnyen szállítható, alakítható, elfogadása világszerte elterjedt, megkönnyítve annak gyors likviditássá történő átalakítását. Ezenkívül az aranynak különleges minősége van, amely megkülönbözteti más nyersanyagoktól: szűkös, és kínálata is alig növekszik nagyon lassan.

Pontosan a hiány jelenti az arany egyik legnagyobb előnyét, részben azért, mert előállítása a természeti tartalékoktól függ amelyek definíció szerint korlátozottakés nem tartozik egyetlen központi bank önkénye alá sem. Ennek köszönhetően a piacoknak nem kell vállalniuk azt a kockázatot, hogy olyan eszközökbe fektessenek be, amelyeket később politikai döntés útján mesterségesen leértékelhetnek, amint ez néha előfordul a fiat valuta vagy az államadósság befektetési menedék bitcoin.

Nyögvenyelősen megy új csúcsokra az arany

Ebben az értelemben érdekes megjegyezni, hogy míg a gazdasági szakirodalom nagy része az államadósságot kockázatmentes eszköznek minősíti, az igazság az, hogy ezen értékpapírok ára volatilisabb lehet, mint az aranyé, és még nagyobb is lehet a nemfizetés kockázata. Ellentmondásosnak tűnhet, de néha még az állam adók beszedésének kényszerítő képessége sem nyújt garanciát, amely összehasonlítható azzal a nagy valószínűséggel, hogy a piac spontán megrendelése alapján vannak aranyvásárlók.

Valóban menedékhely a befektetők számára? Az elmúlt hetekben a Bitcoin viselkedése meglehetősen sajátos volt. Ebben az értelemben a befektetők megpróbálnak magyarázatot találni az ilyen viselkedésre, de mi történik valójában a kriptovalutával? A következő napokban azonban a kriptovaluta erőszakkal visszanyerte árait a piacokon, és alig négy nappal később már meghaladta az előző csúcsot.

Mindezek a tényezők hagyományosan az aranyat nagyon vonzó lehetőséggé tették a befektetők számára. Bizonyos esetekben a motiváció pusztán spekulatív lehet, kihasználva az árak rövid távú mozgását, de az általános felfogás szerint ez biztonságos menedék eszközt jelent. Más szavakkal, sok befektető, aki aranyvásárlásra fogad, arra törekszik, hogy egy viszonylag stabil és likvid eszköz révén megvédje eszközeit. Ez a menedékérték jellemzi mindig is az aranyfémet, de annál is inkább, mióta véget ért a világ fő pénznemeinek nemesfémekké történő átválthatósága.

befektetési menedék bitcoin

A kriptovaluták szerepe A globális pénzpiacok a Bretton Woods elhagyása óta növekedés és zsugorodás időszakát tapasztalták, de hosszú távú expanziós tendenciát figyelhetünk meg. Általánosságban elmondható, hogy a fellendülés éveiben általában a pénzkínálat növekedését tapasztalhatjuk, ami természetes, ha figyelembe vesszük, hogy a részleges tartalék banki rendszerekben az egységek hajlamosak könnyebben hitelezni, és ezzel új pénzeket hoznak létre.

Ami nem tűnik annyira befektetési menedék bitcoin, az az, hogy a recesszió időszakában néhány központi bank úgy dönt, hogy megduplázza a fogadást és folytatja a pénznyomtatást azzal a szándékkal, hogy likviditást juttasson a rendszerbe, és ezáltal megkönnyítse a gazdaság fellendülését. Természetesen ez az expanziós tendencia nem mindig betartandó szabály, és valójában számos monetáris korlátozási politikát figyelhetünk meg az elmúlt 50 évben, de ez meglehetősen gyakori szokás.

A nagy gazdaságok számára az befektetési menedék bitcoin a legkedveltebb recept, hogy óta kijussanak a nagy recesszióból, és ez gyakorlatilag az egész világon így van a ban kezdődött új válság következtében. A legnagyobb probléma ezzel a megoldással az, hogy nagyon különböző eredményekkel rendelkezik az országtól függően, ahol alkalmazzák, legalábbis rövid távon.

Miért esett?

A fejlett pénzügyi piacokkal, fizetőképes államokkal és biztonságos menedéknek számító devizákkal rendelkező gazdaságokban az új pénzkínálat felszívódhat az inflációs feszültségek létrehozása nélkül.

Valójában, ha növekszik a bizonytalanság és ezzel együtt a befektetési menedék bitcoin iránti kereslet, a mérsékelten expanziós politikák a likviditás nagyobb preferenciájának biztosítására korlátozódhatnak anélkül, hogy rövid vagy középtávon jelentős makrogazdasági egyensúlyhiányokat idéznének elő. Ha azonban ezeket a politikákat olyan fejlett pénzügyi rendszerekkel rendelkező gazdaságokban hajtják végre, amelyek külföldi adósságproblémákkal küzdenek, vagy hiányzik a nemzeti valutába vetett bizalom, az eredmény általában egy inflációs folyamat, amelyből nagyon nehéz kijutni.

Ez vonatkozik olyan országokra, mint Argentína, ahol minden évben megduplázódik a pénzkínálat, ezért a piacokat olyan pénznem árasztja el, amelyet nem követelnek.

Kapcsolódó anyagok

Természetesen ennek következménye az infláció fokozódása, amely rövid idő alatt tönkreteheti a megtakarítók likvid eszközeit, ami más befektetési alternatívák keresésére készteti őket.

Hosszú út áll előttünk Ha megnézzük az előző grafikont, látni fogjuk, hogy a biztonságos menedékértékek befektetési menedék bitcoin a legmagasabb összárat a devizák monopolizálják, különösen azok a központi bankok által kibocsátottak, amelyek bizalmat ébresztenek olyan piacokon, mint az Európai Központi Bank, a Federal Reserve vagy a Japán Bank.

Hogyan profitálj kezdőként kriptovaluta befektetéssel?

Azt is látjuk azonban, hogy az arany továbbra is releváns eszköz, olyan mértékben, hogy egyenlegeinek összértéke jóval magasabb, mint az összesített M1 dollár. Ezért azt mondhatnánk, hogy ha az arany valuta lenne, akkor ez lenne a világ második legfontosabb.

befektetési menedék bitcoin

Éppen ellenkezőleg, a Bitcoin messze van az aranytól, de emlékeznünk kell arra, hogy néhány évvel ezelőtt ez az összehasonlítás elképzelhetetlen volt. Valójában ennek a kriptovalutának a növekedési üteme, nem befektetési menedék bitcoin a jelenlegi ára az, ami sokakat arra késztet, hogy meghaladja az aranyfémet.

Nagyon nehéz megjósolni, hogy ez a lehetőség végül megvalósul-e, de legalább rámutathatunk arra, hogyan történhet meg. Figyelembe befektetési menedék bitcoin, hogy a mai napig hogyan lehet napi kereskedési opciókkal Bitcoin teljes száma 19 millió körül van, és hogy maximum 21 millió lehet kibocsátva, a teljes ár alig érné el az egy billió ceteris paribust.

Nem számítva, hogy igen, az elveszett és helyrehozhatatlan Bitcoin mennyisége. Ezért nyilvánvaló, hogy ha a Bitcoin a jövőben megközelítené az aranyat, akkor ezt az árakon keresztül kell megtennie, vagyis az egyes monetáris egységek értékének emelésével a piacon. Pontosabban, az árát meg kell szorozni vel, hogy mindkét eszköz hasonló tőkésítéssel bírjon.

Száz év tanulságai

Természetesen ezek a számítások nem érvénytelenítik a két érték közötti közeledés lehetőségét, de megerősítik, hogy hosszú út áll még előttünk.

Mindenesetre számos valuta instabilitása és a digitális gazdaság bővülése ugrásszerűen megteremti a kriptovaluták és különösen a Bitcoin fejlődésének kedvező kereteit. Újra feltalálni az aranystandardot? Ezek a megfontolások segíthetnek megérteni, hogy a Bitcoin miért tűnik sikeresebbnek a viszonylag instabil valutával rendelkező országokban, mint az euróövezetben vagy az Egyesült Államokban.

befektetési menedék bitcoin

Bizonyos értelemben elmondható, hogy a megtakarítók ezekben az országokban keresik egy olyan biztosíték biztonságát, amelynek ellátása fix, éppen azért, mert elkerülik központi bankjaik önkényét.

Azonban az a tény, hogy előre kiszámítható globális ajánlat áll rendelkezésre előre meghatározott szabályok szerint még nominális maximális korlát mellett is befektetési menedék bitcoin, nem az egyetlen előnye ennek a kriptovalutának. Ugyanígy növekvő elfogadottsága, valamint a birtoklás és szállítás egyszerűsége tekintettel a virtuális jellegére olyan tulajdonságok, amelyek szintén jellemzőek az aranyra, és amelyek abban az időben lehetővé tették a monetáris világszabvány megszervezését e fém alapján.

Ennek a helyzetnek az eredményeként néhány ember kíváncsi arra, hogy megvalósítható befektetési menedék bitcoin visszatérni az aranthoz hasonló, de valamilyen kriptovalután alapuló standardhoz, amit nagyon nehéz megjósolni.

Arany, par excellence érték

Néhány hipotetikus előnyét azonban felsorolhatjuk. A Bitcoin minta előnyei Először is, egy közös monetáris standard lehetővé tenné, hogy ugyanazt a valutát referenciaként használják az egész világon, jelen esetben egy kriptovalutát. A nemzeti valuták, csakúgy, mint a Viszont az egyes devizák referencia-standarddal való átszámítási aránya olyan tényezőket tükrözne, mint a külső eladósodás, a jegybanki tartalékok és a helyi pénz iránti befektetési menedék bitcoin, ami átláthatóbb pénzpiacokhoz vezethet.

Másrészt azoknak az országoknak, amelyek úgy döntenek, hogy fenntartanak egy bizonyos stabilitást az átváltási arányban, és amelyeknek nincs pozitív külső befektetési menedék bitcoin, meg kell tisztítaniuk az állami számlákat, és tartózkodniuk kell a pénznyomtatás folytatásától, ami arra kényszerítené a kormányokat, hogy egyensúlyt keressenek a monetáris és fiskális.

Mi történik a Bitcoin-szal?

Ahogy az aranystandard szerint történt, ez árstabilitást is jelenthet, a gazdasági növekedést gyakorlatilag nulla inflációval ötvözve. A közös monetáris standard elfogadása ugyanakkor bizonyos kifogásokat is felvet. A legfontosabb közülük az, hogy jelenleg a forgalomban lévő pénz mennyisége olyan magas, hogy nagyon megnehezíti az aranyra való visszatérés gondolkodását referenciaként, és befektetési menedék bitcoin kényszerítene bennünket, hogy a kriptovaluták felé forduljunk.

Ezeket azonban a kormányok és a központi bankok bizalmatlanul nézik, amelyek sokszor megpróbálják szabályozni vagy akár korlátozni használatukat.

Borzasztóan kockázatos, mégis menedéknek használják a bitcoint

Gyakori hallani, hogy a politikusok ellenségeskedése e devizákkal szemben annak a ténynek köszönhető, hogy fenyegetik a valuta jelenlegi monopóliumát, mivel egy objektív monetáris standard elfogadása megakadályozná őket abban, hogy olyan expanziós politikát befektetési menedék bitcoin, amely választási előnyökkel járhat.

Mindenesetre az az igazság, hogy ha valamilyen hatóság végül valamilyen módon ellenőrzi a Bitcoint, akkor ez a befektetési menedék bitcoin valószínűleg elveszítené a befektetők számára az egyik fő vonzerőt: a függetlenségét.

Mindezen okok miatt nehéz elképzelni, hogy rövid vagy középtávon hogyan lehetne aranyat cserélni a Bitcoin számára. Épp ellenkezőleg, mindkét érték képes lehet kiegészíteni egymást, és egyre növekvő keresletre találhat egy olyan világban, ahol a központi bankok hajlamosak saját devizájuk leértékelésére, a megtakarítók pedig arra, hogy megakadályozzák vagyonuk befektetési menedék bitcoin.

Segít a fejlesztés a helyszínen, megosztva az oldalt a barátaiddal Népszerű Bejegyzések.

További a témáról