Hogyan találkozik egy gazdag emberrel

hogyan találkozik egy gazdag emberrel

Senki sem jó, csak egy, az Isten. A parancsolatokat ismered: Ne paráználkodj; ne ölj; ne lopj; hamis tanúbizonyságot ne tégy; kárt ne tégy; tiszteld atyádat és anyádat.

trade bot crypto ingyenes

Mk 10, Imádkozzunk! Kegyelmes Istenünk, köszönjük, hogy ilyen őszintén beszélhetünk hozzád, mint ahogy ebben az énekben is tettünk. Köszönjük, hogy előtted nem kell semmit szépíteni, takargatni, úgy sincs értelme.

Te jobban ismersz minket, mint mi önmagunkat. Tudjuk, hogy te előled elrejtenünk semmit sem lehet. Nem is azért jöttünk most ide, hogy rejtőzzünk vagy rejtegessünk előled bármit. Szeretnénk kitárulkozni. Szabadulni akarunk terheinktől.

MI TARTJA MEG AZ ÉLETET?

Bocsánatot kérünk tőled bűneinkre, és tőled várjuk azt a gazdagságot, amit csak ajándékba, a te atyai kezedből kaphatunk meg. Olyan sok minden nélkül szükölködünk, és sokszor már annyira összenövünk a szükségeinkkel, hogy fel sem tűnik, milyen szegények vagyunk lelkileg.

Köszönjük, Jézus Krisztus, hogy azért jöttél, hogy gazdagok legyünk. Köszönjük, hogy a teljes gazdagságot, önmagadat kínálod nekünk. Ajándékozz meg minket ezzel a kinccsel, önmagaddal. Kérünk, mutass rá most te magad igéden keresztül erre. Hadd legyen előttünk nyilvánvaló minden igazi, valódi szükségünk.

hogyan lehet ingyenes pénzt keresni a bitcoinból

Hadd tudjunk tőled igazi, valódi kincseket fogadni hittel. Segíts leszállnunk a magas lóról és őszintén megalázkodni előtted. Segíts, hogy beismerjük koldus voltunkat, és hadd legyünk királyfiakká, a te gyermekeiddé. Cselekedj a tíz legnagyobb kriptovaluta kereskedési mennyiség, Atyánk, kegyelmesen a te igéddel és Szentlelkeddel.

Beszélj velünk te magad személyesen és engedd, hogy értsük, megfogadjuk, és ne szomorúan, hanem örömmel mehessünk tovább a mi utunkon. Mostanában többször kellett tapasztalnom azt, hogy Isten felkínál nekünk néha egy-egy kivételes alkalommal különös lehetőségeket, ajándékokat, megoldást, és akinek nem kell, annak az életében nem biztos, hogy még egyszer ismétlődnek ezek a lehetőségek. A Biblia is azt mondja: szól az Isten kétszer vagy háromszor.

Ez nyilván nem abszolút szám, hanem arra utal, hogy nem vég nélkül. Már csak azért sem vég nélkül, mert a mi földi életünk nem vég nélküli. Addig szólhat hozzánk, ameddig itt vagyunk ebben a testben, legalábbis addig változtathatja meg az Ő szava a mi életünket. De még addig sem biztos, hogy mindvégig. Az utóbbi időben különösen sok elesett idős, beteg emberrel találkoztam, és szomorúan láttam, hogy néha már a földi életünk határán innen letelik a kegyelmi idő.

Az emberek bizony nem sokáig gondolkoztak, lefizetik Jancsinak a háromszáz pengő forintot. Jancsi nagy vígan hazamegy a pénzzel, emezek meg mindjárt levelet írnak, hogy kipróbálják a nyulat. A levelet ráragasztják a hátára, aztán egy pokróccal még meglegyingetik, hogy jobban szaladjon. No, a nyúl el is szaladt. De úgy elszaladt, hogy vissza sem jött többet.

Amikor olyan állapotba kerül valaki, hogy már nem jutnak be információk az értelmébe sem, és onnan nem juthatnak be a szívébe sem, nincs lehetősége már változni és változtatni semmin — vége, lejárt a kegyelmi idő.

Ez nem kétségbeesésre kell, hogy serkentsen, hanem arra, hogy minden Istentől felkínált alkalmat becsüljünk meg.

Egyén és közösség

Vegyük észre az Istentől elkészített alkalmakat, az Isten által felkínált ajándékokat. Azokat a lehetőségeket, amikkel Ő teszi lehetővé, hogy éljünk. Ragadjunk meg minden ilyet halogatás nélkül. Ezeknek a tapasztalatoknak a fényében szomorú esetnek találom a gazdag ifjúról szóló történetet. Egy fiatalember találkozik Jézussal.

Please wait while your request is being verified...

A legfontosabb kérdésről beszél vele. Jézus nagy türelemmel és szeretettel, kedvességgel beszél vele, annak ellenére, hogy nem volt ott ez a fiú, amikor Jézus tanított és csodákat tett, most rohan oda, miután már Jézus elindult.

Ezt olvassuk: utána fut… mert addig neki sürgősebb intéznivalói voltak. De Jézus nemcsak szóba áll vele, hanem azt olvassuk: megkedveli őt, és részletesen válaszol a kérdésére. Ennek a fiatalembernek azonban nem kell az, amit Hogyan találkozik egy gazdag emberrel felkínál.

forex kereskedési számla szingapúr

Nézzük meg röviden — akármennyire ismerjük is ezt a történetet —, hogy mi lehetett az oka ennek? Mi az, ami nem volt rendben ennél a fiatalembernél, és utána arra a három egyszerű kérdésre próbáljunk majd választ adni, amit hogyan találkozik egy gazdag emberrel Jézus feltesz ennek a fiúnak.

Mi az, ami nem volt rendben?

kriptovaluta hosszú távú befektetési siker

Az, hogy bár jó helyen kereste ő azt, ami hiányzott neki, Jézusnál kereste, de későn. Annyira magával volt tele, annyira elfoglalt ember volt, hogy nem volt ideje akkor ott lenni, amikor Jézus beszélt.

Az ige nem kellett neki. Jézus tetteire nem volt kíváncsi.

Nem tette félre a maga intéznivalóit, hogy nekem most Ő az előbbre való, hallani akarom, kicsoda Ő, utána majd felteszem a kérdéseimet. Neki csak az volt fontos, hogy ő mire akar választ kapni.

Hogy Jézus miről beszél, kit érdekel?

bitcoin kereskedő kereskedési rendszer

Biztosan szép, okos, fontos, de én elfoglalt ember vagyok. Nagy a hajsza, meg kell élni, a több bérért meg kell harcolni. Kemény a verseny. Olyan menedzsertípus ez a gazdag ifjú.

Utólag fut oda, utána szalad: azért ne szalajtsam már el ezt az alkalmat se… Azonban nem teszi a Jézussal való találkozást bármilyen egyéb intéznivalója elé. Nem úgy gondolkozik: Jézus most van itt, s én nemcsak arra akarom Őt felhasználni, hogy válaszoljon a kérdésemre, hanem érdekel az, hogy Ő kicsoda, Ő mit mond, Ő mit tesz. Lehet, hogy a szíve mélyén ott volt ez a vágy, és sok ilyen embert ismerek, akiknek őszinte vágy van a szívük mélyén: jó lenne megismerni a Szentírást.

Találkozni, meghallgatni, felismerni – Szinodális folyamat a MenteMisszióban

Jó lenne rendszeresen hallgatni Isten dolgairól. Nem kételkednek abban, hogy a hit csakugyan hallásból van, és ahhoz valahova el kell menni, ahol Isten dolgairól beszélnek.

hogyan fektess be tron kriptovalutába bitcoin segítségével

De ki ér rá erre? Tanulságos volt számomra, hogy egyszer egy középkorú férfival beszélgettem, és anélkül, hogy bármit szóltam volta gyülekezetről vagy istentiszteletről, elkezdett szabadkozni. Magyarázta nekem, hogy miért nem tud eljönni soha templomba. Ő a családjáért él, és mennyi dolga van.

Szegény gazdagok (regény)

Majd, ha megöregszik, nyugdíjba megy, akkor biztos több ideje lesz ilyesmire is. Ekkor jött oda idős édesapja, aki ezt a beszélgetést nem hallotta. Anélkül, hogy bármit szóltam volta, elkezdett szabadkozni és magyarázni, miért nem ér rá ő eljönni templomba.

Mióta nyugdíjas, a többszörösét kell elvégeznie, és minden gyereke tőle várja a segítséget ezért nem ér rá. És mikor fogunk ráérni?

Majd, ha betesznek a koporsóba? A fiatal azért nem ér rá, az idős azért nem ér rá… Ez nem ráérés kérdése, ez rangsorolás kérdése. Olyan megható, hogy ez a gazdag hogyan találkozik egy gazdag emberrel Jézushoz fut, de olyan elszomorító, hogy akkor érkezik, amikor Jézus már befejezte a munkáját. Egyébként az is meghatott engem, hogy Jézus ezt egy szóval sem érzékelteti vele.

Nem tesz neki szemrehányást, teljes készséggel áll rendelkezésére — ha szabad így mondani.

Rengeteg milliomos született a koronavírus idején, de hogy csinálták?

Ilyen lelkülettel azonban nem befogadóké-pes az ember. Aki mellesleg, mindenek után, ha éppen van egy kis ideje, úgy fut oda, az nem biztos, hogy képes lesz arra, hogy befogadja és elfogadja azt, amit Jézus kínál.

Érdemes itt az életünk több terét meggondolni most. Sokszor kísért, hogy akkor imádkozunk, amikor éppen van egy kis semmire sem használható időnk. A múltkor mondta valaki: mostanában sokat kell fogorvoshoz járnom.

  1. Magyar Bibliatársulat újfordítású Bibliája () - A példabeszédek könyve - Péld 22
  2. Benedek Elek: Magyar mese- és mondavilág 3. [Magyar Elektronikus Könyvtár - MEK]
  3. Árgyelán Ágnes

Ott a váróban szoktam imádkozni. És máskor nem? Ott van időm. Meg: miután mindent elrendeztünk, végre lefeküdtünk, amíg el nem alszunk, imádkozunk. Addig is lehet, de ha csak ezek a maradék idők, amiket odavetünk Istennek, akkor soha nem fogjuk Őt megismerni. Akkor igazi, meghitt, belső kapcsolatba soha nem kerülünk a mi Urunk Jézus Krisztussal. Akkor ez lesz belőle: aki úgy fut oda, az futhat tovább is — nélküle.

Búsan, szomorúan — ahogy itt olvastuk. Aztán az sincs rendben ennél a fiatalembernél, hogy bár jó a kérdése, de egyáltalán nem kész feltétel nélkül elfogadni Jézus válaszát. Megint csak ott a baj: nem ismeri, hogy kit kérdez. Ő akármit mond, azt látatlanban, előre is igaznak fogadhatom el. Ott nincs mérlegelésnek helye, hanem számomra az Ő szava parancs.

További a témáról